QUANG NGUYEN

PDFPrintEmail
Description

QUANG NGUYEN

Giám đốc tư vấn đầu tư

Định hướng phát triển

70A Nguyen Thi Minh Khai Tp. Nha Trang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 KINH NGHIỆM   

Công ty TNHH Không Gian Đẹp                       > 2014
Công ty Phát Triển Tài Nguyên NHL > 2011
Công ty Tích Hợp Vi Tính Viễn Thông VN 2010 - 2011
Ngân Hàng Chứng Khoán Nam Việt 2008 - 2009
Ngân Hàng Chứng Khoán Đông Á TPHCM  2006 - 2007

 


DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Khu Tài Nguyên DBL Ninh Hòa
Giám đốc phát triển tài nguyên

S-Pyramid E-Learning Asean

Quản lý phát triển dự án

Web I-Tech Core-Stock NVBS 
Quản lý phát triển dự án

Navibank Securities TPHCM
Quản lý dự án CSHT & CNTT

Khách sạn du lịch 4 sao Poseidon - Nha trang
Định hướng - Tư vấn đầu tư hoàn thiện nội thất