Thành Viên Sáng Lập

Thành Viên Sáng Lập

 

TRẦN VĂN PHƯƠNG

Tổng giám đốc điều hành

Văn bằng Kiến Trúc Sư. Tốt nghiệp đại học Văn Lang năm 2008.

Phụ trách : hành chính nhân sự - tài chính - hợp đồng.

Phát triển thị trường và quan hệ khách hàng.

----------------------------------

TRƯƠNG QUANG MINH

Giám đốc thiết kế

Văn bằng Kiến Trúc Sư, Trường ĐH Kiến Trúc  Tp. HCM

Kinh nghiệm 11 năm công tác quy hoạch - kiến trúc, đặc biệt về xây dựng, vật liệu và điều phối công trường xây dựng Resort, nhà cao tầng...

Phụ trách : Tư vấn và chủ trì dự án qui hoạch, thiết kế đô thị và kiến trúc. Các vấn đề về thi công và điều phối, giám sát công trường.

----------------------------------

TRẦN HÙNG LAM

Giám đốc chi nhánh văn phòng Nha Trang

Văn bằng Kiến Trúc Sư . Tốt nghiệp ngành Kiến Trúc - Đại học Văn Lang 2008.

Phụ trách: hành chánh nhân sự - trưởng bộ phận thiết kế văn phòng Nha Trang