Tiêu chí sáng tạo

Tiêu chí sáng tạo

 

TIÊU CHÍ SÁNG TẠO

Hoạt động trong lĩnh vực thiết kế Qui Hoạch- Kiến Trúc, được KTS - TRẦN VĂN PHƯƠNG và cộng sự thành lập vào tháng 3-2013 tại Tp.HCM.

Với ý tưởng sáng lập KHÔNG GIAN ĐẸP, chúng tôi mong muốn tập hợp trong một ê-kip bao gồm các kiến trúc sư và chuyên gia Việt Nam, để cung cấp cho các Chủ Đầu Tư những kinh nghiệm cao nhất. và sức sáng tạo của người Pháp, được kết hợp với các kỹ năng cao, cộng với sức trẻ của người Việt, tương lai gần, sẽ có các chuyên gia quốc tế khác cộng tác để nâng cao khả năng sáng tạo và kỹ thuật của ê-kíp.

KHÔNG GIAN ĐẸP HƯỚNG ĐẾN SÁNG TẠO MỚI

Các kiến trúc được thích ứng với khí hậu, tập quán sống, cảnh quan, văn hóa bản địa với không khí bối cảnh trong từng gia đình, từng doanh nghiệp hay từng cơ quan.

Các môi trường sinh thái, tiêu thụ ít năng lượng, tôn trọng và bảo vệ môi trường, phát triển ổn định, chi phí xay dựng và vận hành hợp lý.

Các kiến trúc hay các khu đô thị, nơi này sẽ làm nảy nở cuộc sống con người với hạnh phúc và tính nhân bản.