Không Gian Đẹp - KGD Design & Build

Không Gian Đẹp - KGD Design & Build

Không Gian Đẹp - KGD Design & Build

  • Tư vấn đầu tư, nghiên cứu khả thi, lập nhiệm vụ với Quy hoạch - Kiến trúc cho các dự án của chủ đầu tư trong và ngoài nước.
  • Lập dự án quy hoạch - thiết kế đô thị, thiết kế kiến trúc các công trình dân dụng và công nghiệp.
  • Đo đạc bản đồ, đo vẽ hiện trạng nhà đất.
  • Xây dựng dân dụng công nghiệp.
  • Kinh doanh nhà.
  • Tư vấn và lập báo cáo môi trường. Lắp đặt, bảo trì hệ thống xử lý chất thải.
  • Dịch vụ quảng cáo và tổ chức hội chợ.

 

Không Gian Đẹp - KGD Design and Build đồng hành và chia sẻ đam mê cùng bạn.