Không Gian Đẹp - KGD Design & Build

Không Gian Đẹp - KGD Design & Build

Không Gian Đẹp - KGD Design & Build

TRẦN VĂN PHƯƠNG

Tổng giám đốc điều hành

Văn bằng Kiến Trúc Sư. Tốt nghiệp Đại học Văn Lang năm 2008.

Phụ trách: hành chính nhân sự - tài chính - hợp đồng.

Phát triển thị trường và quan hệ khách hàng.

----------------------------------

TRƯƠNG QUANG MINH

Giám đốc thiết kế

Văn bằng Kiến Trúc Sư, Trường ĐH Kiến Trúc  Tp. HCM

Kinh nghiệm 11 năm công tác quy hoạch - kiến trúc, đặc biệt về xây dựng, vật liệu và điều phối công trường xây dựng Resort, nhà cao tầng...

Phụ trách: Tư vấn và chủ trì dự án qui hoạch, thiết kế đô thị và kiến trúc. Các vấn đề về thi công và điều phối, giám sát công trường.

----------------------------------

TRẦN HÙNG LAM

Giám đốc chi nhánh văn phòng Nha Trang

Văn bằng Kiến Trúc Sư. Tốt nghiệp ngành Kiến Trúc - Đại học Văn Lang 2008.

Phụ trách: hành chánh nhân sự - trưởng bộ phận thiết kế văn phòng Nha Trang